**ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 ชำระเงินหลังเดือนเมษายนเป็นต้นไป คิดเงินเพิ่มจำนวน 2% ต่อเดือน**
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2557 เวลา 13.07 น. โดย สุวรรณกมล เก่งธัญกรรม

ผู้เข้าชม 379 ท่าน