"พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไ่ผ่แบน จัดเวทีประชาคม  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558-2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2557 เวลา 13.21 น. โดย สุวรรณกมล เก่งธัญกรรม

ผู้เข้าชม 430 ท่าน