หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 "พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนเหล็ก-บ้านหาดสูง หมู่ 2 ตำบลโนนเหล็ก - หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2562 ]จ้างจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2562 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุ (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2562 ]โครงการขยายท่อเมนต์พร้อมเปลี่ยนถังและพื้นไม้ระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ [ 4 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10