หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - มี.ค.63) [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองไผ่แบน [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ 2558 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)     2