หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 "พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
 
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่2/2562 ครั้งที่ 1  
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จะดำเนินการเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่14 มิถุนายน 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน..

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 14.54 น. โดย คุณ วีรนุช ชาติวรรณ

ผู้เข้าชม 45 ท่าน