หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2