หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธานีใสสะอาด 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
[ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศ มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)     2      3