หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สิน อบต.หนองไผ่แบน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
คู่มืองานธุรการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
คู่มือการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองไผ่แบน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานปลัด อบต.หนองไผ่แบน [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)     2