หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลกการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)