หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธีราพร จินตนาภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่แบน


นางธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่แบน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสกนธ์ คเชนทรพรรค
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางวันเพ็ญ ใหม่จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางรักชนก สุภาการณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา