หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธีราพร จินตนาภา
ปลัด อบต.หนองไผ่แบน
โทร. 081-9622362


นางกุสุมา กลายสุข
รองปลัด อบต.หนองไผ่แบน
โทร. 081-9539903
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสกนธ์ คเชนทรพรรค
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 086-1011442


นางวันเพ็ญ ใหม่จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-8603686


นางรักชนก สุภาการณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-6799455


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา