คุณอยากให้ อบต.หนองไผ่แบน พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
ไฟ้ฟ้า ( 10 )
15.38%
น้ำประปา ( 13 )
20.00%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 21 )
32.31%
ถนน ( 21 )
32.31%