คุณอยากให้ อบต.หนองไผ่แบน พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
ไฟ้ฟ้า ( 10 )
15.15%
น้ำประปา ( 14 )
21.21%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 21 )
31.82%
ถนน ( 21 )
31.82%